Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Askaretta Tmi

Osoite

Kievarinkatu 5, 53100 Lappeenranta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Pönni
info ( a) askaretta.fi

Rekisterin nimi

Askaretta Tmi:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Askaretta Tmi:n markkinointia, myyntiä, verkkopalvelun käytön analysointia ja kehitystä varten.

Rekisterin tietosisältö

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yritys
• Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Askaretta Tmi:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.